Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego

Wokół spotkań istnieje grupa dyskusyjna na portalu Facebook: Przejdź do grupy na facebooku.

Pytania, uwagi itp. proszę nadsyłać na adres: katechizm@barteksvd.net

Katecheza Domowa

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację rozpocząłem dla moich znajomych na Facebook głosić katechezy.

Poniżej ich chronologia od najnowszej do najstarszej:

Człowiek: https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216209671622109/

Niebo i ziemia: https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216200824880946/

Opatrzność:https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216191130798600/

Wszechmogący: https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216180575734730/

Tajemnica Trójcy Świętej: https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216172416690759/

Imię Boga: https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216162726488510/

Wierzymy – Symbole Wiary: https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216152751159133/

Wierzę: https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216142558544324/

Pismo Święte cz.2 https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216133255631757/

Pismo Święte cz. 1: https://www.facebook.com/barteksvd/videos/10216124503492959/

(44)